(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Văn Phú - Invest (gọi tắt là Văn Phú - Invest) liên tục ghi âm dòng tiền kinh doanh từ 2015 đến nay. Năm 2019, dòng tiền kinh doanh của Công ty âm tới 804,8 tỷ đồng, nợ phải trả tăng gần 2.000 tỷ đồng so với đầu năm. Vậy, Công ty đã báo lãi nhờ đâu?
Dự án The Terra An Hưng là một trong nhiều dự án giúp Công ty CP Đầu tư Văn Phú - Invest tăng trưởng doanh thu trong quý IV/2019. Ảnh: Lê Tiên

Dự án The Terra An Hưng là một trong nhiều dự án giúp Công ty CP Đầu tư Văn Phú - Invest tăng trưởng doanh thu trong quý IV/2019. Ảnh: Lê Tiên

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019 của Văn Phú - Invest, Công ty ghi nhận mức doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.398 tỷ đồng, tăng 978% so với cùng kỳ năm 2018.

Doanh thu trong kỳ tăng mạnh, kéo theo sự gia tăng của giá vốn hàng bán. Kết quả, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý IV/2019 của Công ty tăng gấp 3 lần so với quý IV/2018, đạt 669,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của Văn Phú - Invest trong quý IV/2019 đạt 481 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2018.

Lũy kế cả năm 2019, tổng doanh thu của Văn Phú - Invest đạt gần 3.239 tỷ đồng, tăng gấp 11 lần so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế cả năm 2019 đạt gần 526 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2018, vượt chỉ tiêu lợi nhuận 510 tỷ đồng được ĐHĐCĐ thông qua đầu năm.

Giải trình về lợi nhuận hợp nhất tăng, Văn Phú - Invest cho biết, trong quý IV/2019, Công ty ghi nhận doanh thu từ việc bàn giao nhà thuộc Dự án The Terra An Hưng, khai trương Khu dịch vụ căn hộ khách sạn Hồ Tây và ghi nhận doanh thu từ dự án này. Đồng thời, các công ty con cũng tiếp tục ghi nhận doanh thu từ các dự án như: The Tera Hào Nam, The Grandeur Palace Giảng Võ.

Mặc dù đạt mức lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng, song nợ phải trả của Công ty tính đến ngày 31/12/2019 đã tăng thêm gần 2.000 tỷ đồng, lên 6.261 tỷ đồng - chiếm gần 70% tổng tài sản. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng thêm gần 800 tỷ đồng, nợ dài hạn tăng thêm gần 1.200 tỷ đồng. Số nợ tăng tập trung chủ yếu ở các khoản mục vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong cơ cấu nợ dài hạn của Văn Phú - Invest, có tới 700 tỷ đồng là trái phiếu phát hành cho Công ty Chứng khoán Vietcombank (200 tỷ đồng) và VPBank (500 tỷ đồng). Còn trong cơ cấu nợ ngắn hạn, 400 tỷ đồng là trái phiếu phát hành cho Công ty Chứng khoán VietinBank và Công ty Chứng khoán Vietcombank.

Ngoài ra, VPBank cũng đang là một trong những chủ nợ lớn của Văn Phú - Invest với khoản vay cả ngắn và dài hạn lên tới hơn 802 tỷ đồng. Trong kỳ, Văn Phú - Invest cũng đã mua lại trước hạn 3.000 trái phiếu trong tổng số 8.000 trái phiếu đã phát hành riêng lẻ cho VPBank.

Ở phía tài sản, khoản mục các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng trưởng xấp xỉ 100% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, riêng khoản mục phải thu ngắn hạn khách hàng tăng trưởng 223%, ở mức 2.224,7 tỷ đồng. Trong khoản mục này, có tới 1.828,2 tỷ đồng là khoản phải thu của khách hàng mua nhà dự án. 

Năm 2019, dòng tiền kinh doanh của Văn Phú - Invest tiếp tục âm 804,8 tỷ đồng. Công ty đã tăng các khoản phải thu thêm 1.199 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí trả trước và chi phí lãi vay tăng lần lượt gấp 26 lần và 7 lần so với năm 2018.