EVN lãi gần 2.800 tỷ đồng từ sản xuất, kinh doanh điện năm 2017

(BĐT) - Bộ Công Thương cho biết, hoạt động sản xuất kinh doanh điện và các hoạt động liên quan đến hoạt động điện năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lãi 2.792,08 tỷ đồng (không tính tới thu nhập từ sản xuất khác). Tuy nhhiên, EVN lại đang lỗ khoảng 1.300 tỷ đồng do chi phí bán điện không đủ bù chi phí sản xuất kinh doanh.
Nhiều khả năng giá điện sẽ điều chỉnh tăng trong năm 2019. (Ảnh Internet)
Nhiều khả năng giá điện sẽ điều chỉnh tăng trong năm 2019. (Ảnh Internet)

Theo Bộ Công Thương, năm 2017, sản lượng điện thương phẩm thực hiện của EVN là 174,65 tỷ kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng là 7,24%, thấp hơn 0,36% so với kế hoạch và thấp hơn 0,33% so với tỷ lệ tổn thất điện năng thực tế của EVN năm 2016 (7,57%).

Tổng chi phí sản xuất, kinh doanh điện năm 2017 là 291.278,46 tỷ đồng, bao gồm: Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện đã được tính giảm trừ trong chi phí sản xuất kinh doanh điện; giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2017 là 1.667,77 đ/kWh (tăng 0,15% so với năm 2016).

Doanh thu bán điện năm 2017 là 289.954,78 tỷ đồng. Như vậy, nếu lấy doanh thu trừ đi chi phí thì năm 2017 EVN vẫn đang lỗ hơn 1.300 tỷ đồng, cho dù giá điện năm 2017 đã tăng so với năm 2016.

Một số yếu tố chủ yếu làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh điện được EVN nêu ra là: Giá than năm 2017 tăng bình quân khoảng 5,7% so với năm 2016; giá dầu DO, FO, HSFO tăng. Cùng với đó, thuế suất tài nguyên nước tăng áp dụng cho cả năm 2017 so với 2016 chỉ áp dụng thuế suất mới trong 6 tháng; tỷ giá biến động…

Cũng theo Bộ Công Thương, hiện vẫn còn một số khoản chi phí chưa tính vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2017. Đó là: số dư chênh lệch tỷ giá chưa được hạch toán vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia là 1.940,29 tỷ đồng; khoản chênh lệch tỷ giá thực hiện hợp đồng mua bán điện của các đơn vị phát điện năm 2017 khoảng 3.071,14 tỷ đồng; các khoản chênh lệch tỷ giá thực hiện hợp đồng mua bán điện của các đơn vị phát điện các năm trước cũng chưa được tính vào giá điện.

Và với tình hình hoạt động kinh doanh như vậy, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương cho biết, Bộ đã sớm ban hành kế hoạch điều hành giá cho năm 2019. Bộ sẽ thẩm định, báo cáo ban điều hành giá của Chính phủ rồi trên cơ sở đó sẽ quyết định thời điểm tăng giá điện./.

Chuyên đề