EVN dự kiến tăng giá điện bình quân năm 2016 thêm 1,3%

Ngày 6-1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Năm nay, EVN sẽ tăng giá bán điện 1,3%.
EVN dự kiến tăng giá điện bình quân năm 2016 thêm 1,3%

Chuyên đề