(BĐT) - Hội thảo “Quảng bá thương hiệu Việt Nam sang thị trường Vương quốc Anh” sẽ được tổ chức vào ngày mai (9/9) tại Hà Nội. Sự kiện nhằm phổ biến các thông tin liên quan tới Chương trình Thương hiệu quốc gia, đồng thời, cung cấp thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xây dựng thương hiệu hàng hóa để thâm nhập vào thị trường Anh.

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận các nội dung như: làm thế nào để tăng cạnh tranh cho thương hiệu doanh nghiệp trên thị trường thông qua thương hiệu quốc gia; xây dựng và quảng bá thương hiệu: kinh nghiệm tại Vương Quốc Anh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa…