Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 2/7

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 2/7/2020, trên phạm vi cả nước có 648 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2020.

Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh Hòa Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị xây dựng, với giá gói thầu hơn 87,921 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà khoa Ung bướu và phục hồi chức năng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 436.906.519.119 đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Đào tạo nâng chuẩn quốc tế cho giáo viên tiếng Anh đã đạt chuẩn theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam, với giá gói thầu hơn 76 tỷ đồng.

Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm hóa chất - vật tư y tế năm 2020, với giá gói thầu hơn 89,632 tỷ đồng.

Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Việt Trẻ (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Lắp đặt thiết bị lọc nước nhỏ lẻ hộ gia đình cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn nông thôn Tỉnh của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Tỉnh, với giá gói thầu hơn 22,088 tỷ đồng.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công duy tu, sửa chữa công trình, với giá gói thầu hơn 12,484 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Duy tu, sửa chữa Đường tỉnh 749a. Tổng mức đầu tư của Dự án là 14.692.700.664 đồng.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua trang phục cho lực lượng dân quân năm 2020, với giá gói thầu hơn 11,853 tỷ đồng.

Chuyên đề