Đề xuất kéo dài thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đồng ý với đề xuất của Chính phủ về việc cho phép TP.HCM tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 đến hết ngày 31/12/2023.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh thông tin này khi trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 (Nghị quyết số 54) về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM trước Quốc hội hôm nay (21/10).

Trình bày Báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho biết, Ủy ban cơ bản thống nhất với Báo cáo của Chính phủ và đánh giá cao những nỗ lực của Thành ủy, HĐND, UBND cùng nhân dân và toàn thể hệ thống chính quyền TP.HCM trong thực hiện Nghị quyết số 54.

“Qua đối chiếu với kết quả thực hiện 4 nhóm chính sách được thí điểm tại Nghị quyết số 54 cho thấy, việc triển khai đã đạt được một số kết quả có ý nghĩa quan trọng, góp phần để Thành phố phát triển nhanh, bền vững trong tương lai. Với 5 năm triển khai, trong đó có 2 năm chịu tác động của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện, song vẫn nổi lên một số kết quả đáng trân trọng”, Chủ nhiệm Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh.

Theo cơ quan thẩm tra, Thành phố đã thể hiện quyết tâm thực hiện với kế hoạch triển khai kịp thời. Các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, nghị quyết của HĐND, kế hoạch của UBND được ban hành kịp thời, xác định lộ trình, nhiệm vụ cụ thể. Kết quả tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố có sự đóng góp của việc thực hiện Nghị quyết số 54.

Chính sách đặc thù về quản lý đất đai đã góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đảm bảo việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được phê duyệt có hiệu quả, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Các quy định về quản lý đầu tư; về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước đã góp phần tạo cơ chế chủ động, linh hoạt, bổ sung thêm nguồn lực trong thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Bên cạnh nhiều yếu tố tác động không thuận như đại dịch Covid-19, một số quy định của pháp luật chưa đồng bộ, những hạn chế trong tổ chức thực hiện, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cũng nhấn mạnh còn một số hạn chế, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết số 54, đặc biệt là một số chính sách liên quan đến đất đai, tài chính, ngân sách nhà nước còn chậm triển khai (có chính sách sau 5 năm vẫn chưa được thực hiện).

Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đồng ý với đề nghị của Chính phủ về việc cho phép TP.HCM tiếp tục thực hiện Nghị quyết đến hết ngày 31/12/2023. Đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo việc đánh giá, tổng kết toàn diện, đầy đủ kết quả thí điểm và việc “hoàn thiện hệ thống pháp luật về các cơ chế, chính sách đã thực hiện thí điểm và báo cáo Quốc hội” theo đúng quy định tại Nghị quyết số 54 cũng như đưa nội dung này vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Theo Báo cáo của Chính phủ, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 54, Thành phố đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Ngoại trừ vào các năm chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19, kinh tế TP.HCM liên tục tăng trưởng cao, bình quân hàng năm trong giai đoạn 2016 - 2019 đạt 7,72%, cao hơn so với mức 7,22% của giai đoạn 2011 - 2015. Những tháng đầu năm 2022, kinh tế Thành phố đã ghi nhận sự phục hồi với tăng trưởng quý I đạt 1,87%, quý II đạt 5,73%, bình quân 6 tháng đạt 3,82%.

Tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội so với GRDP tăng qua các giai đoạn (bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 32,29%, cao hơn so với mức 31,07% bình quân hàng năm trong giai đoạn 2011 - 2015). Về chất lượng tăng trưởng kinh tế, đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GRDP liên tục tăng qua các năm…

Chuyên đề