(BĐT) - Ngày 25/9 tới, Công ty CP Đầu tư Hải Phát sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%, tương ứng với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là gần 34,5 triệu cổ phiếu.

Theo đó, tổng giá trị phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 của Công ty là 344 tỷ đồng, lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Mới đây, Đầu tư Hải Phát gây sự chú ý khi thông qua việc tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH một thành viên Địa ốc Đông Đô, hình thức góp vốn là bổ sung vốn bằng tiền Việt Nam đồng, thời gian thực hiện thay đổi vốn ngày 9/9/2020. Ngoài ra, Công ty còn quyết định sửa đổi Điều lệ tại Địa ốc Đông Đô, sửa đổi tên gọi, trụ sở chính.

Như vậy, Đầu tư Hải Phát đang sở hữu 100% vốn tại Địa ốc Đông Đô, bao gồm toàn bộ phần vốn góp trước đây và phần vốn góp công ty này bổ sung do thay đổi vốn điều lệ. Được biết, Địa ốc Đông Đô mới được đổi tên từ Công ty TNHH một thành viên Hải Phát - Phú Yên ngày 4/2/2020.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Đầu tư Hải Phát đạt 636,6 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 59%; lợi nhuận sau thuế đạt 60 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ 2019. Như vậy, sau nửa đầu năm, Công ty còn cách khá xa kế hoạch lợi nhuận từ 350 - 400 tỷ đồng.