Đầu tư 3.011 tỷ đồng mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Dự án Mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65 km; sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách nhà nước, cơ bản hoàn thành năm 2025.
Dự án Mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65 km
Dự án Mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65 km

Ngày 27/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 348/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên.

Mục tiêu đầu tư Dự án nhằm thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 và Nghị quyết số 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội; từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông theo quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, hiện đại; nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông nhằm phát huy vai trò của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong việc kết nối giữa các địa phương, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong vùng và cả nước; nâng cao năng lực khai thác tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên nói riêng, cùng với các tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn và Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ góp phần nâng cao khả năng khai thác tuyến cao tốc Bắc - Nam nói chung.

Dự án có điểm đầu kết nối với điểm cuối của tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thuộc địa phận thị trấn La Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điểm cuối là nút giao Hòa Liên kết nối với điểm đầu tuyến Hòa Liên - Túy Loan, thuộc địa phận xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng.

Đây là dự án đầu tư công, nhóm A. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2023, cơ bản hoàn thành năm 2025.

Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải (GTVT) là cơ quan chủ quản Dự án; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án và các thông tin, số liệu trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án; tổ chức triển khai lập và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức lựa chọn nhà thầu bảo đảm công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; không để xảy ra tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản, tiền vốn của Nhà nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan rà soát, cân đối nguồn vốn để triển khai Dự án theo tiến độ, đúng quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định của pháp luật.

UBND các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có phát sinh) phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô, diện tích, địa điểm và tiến độ thực hiện Dự án, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có liên quan.

Chuyên đề