(BĐT) - Tại Dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, 8 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) đã hoàn thành công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, hoàn thiện các thủ tục có liên quan; 3 dự án đầu tư công đã hoàn thành công tác lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi 02 dự án thành phần đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, Cam Lộ - La Sơn, hiện đang triển khai các thủ tục bước thiết kế kỹ thuật theo quy định.
Các dự án đầu tư theo hình thức PPP tại cao tốc Bắc - Nam phía Đông dự kiến sẽ bắt đầu thi công khoảng đầu năm 2020 và cơ bản hoàn thành năm 2021

Các dự án đầu tư theo hình thức PPP tại cao tốc Bắc - Nam phía Đông dự kiến sẽ bắt đầu thi công khoảng đầu năm 2020 và cơ bản hoàn thành năm 2021

Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông là tuyến đường cao tốc quan trọng trên trục Bắc - Nam thuộc Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2016.

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 với nội dung chủ yếu: giai đoạn 2017 - 2020 đầu tư 654km đường bộ cao tốc trên các đoạn Cao Bồ (Nam Định) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh), đoạn Cam Lộ (Quảng Trị) - La Sơn (Thừa Thiên Huế), đoạn Nha Trang (Khánh Hòa) - Dầu Giây (Đồng Nai) và Cầu Mỹ Thuận 2 (Tiền Giang và Vĩnh Long); tổng mức đầu tư 118.716 tỷ đồng, trong đó gồm 55.000 tỷ đồng vốn nhà nước đầu tư tham gia thực hiện Dự án; 63.716 tỷ đồng vốn huy động ngoài ngân sách; phương án triển khai chia thành 11 dự án thành phần, gồm 3 dự án đầu tư công và 8 dự án đầu tư theo hình thức PPP; trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư căn cứ quy mô của từng dự án thành phần theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Theo Báo cáo của Chính phủ, 8 dự án đầu tư theo hình thức PPP đã hoàn thành công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, hoàn thiện các thủ tục có liên quan theo quy định như phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đã thỏa thuận với các bộ, ngành và địa phương.

Đối với 3 dự án đầu tư công, Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thành công tác lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi 2 dự án thành phần đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, Cam Lộ - La Sơn, hiện đang triển khai các thủ tục bước thiết kế kỹ thuật theo quy định.

Trong giai đoạn tiếp theo, Chính phủ báo cáo, ngay sau khi phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với 8 dự án đầu tư theo hình thức PPP, Bộ Giao thông vận tải sẽ lựa chọn nhà thầu tư vấn (theo hình thức đấu thầu rộng rãi), tổ chức khảo sát và lập thiết kế kỹ thuật, dự toán các dự án thành phần. Sau đó sẽ lựa chọn nhà đầu tư (sơ tuyển, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư); giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Thời gian thực hiện theo quy định đối với các thủ tục nêu trên cần tối thiểu khoảng 15 tháng, do vậy các dự án đầu tư theo hình thức PPP dự kiến sẽ bắt đầu thi công khoảng đầu năm 2020 và cơ bản hoàn thành năm 2021.

Tại 3 dự án đầu tư công, Chính phủ cho biết, dự kiến công tác thi công các dự án thành phần đoạn Cao Bồ - Mai Sơn và đoạn Cam Lộ - La Sơn bắt đầu triển khai từ tháng 4/2019, thi công trong khoảng 2 năm (cơ bản hoàn thành năm 2021); dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu triển khai thi công từ Quý III/2019 (đối với gói cầu, đường dẫn) và quý I/2020 (đối với gói cầu chính), thời gian thi công cầu chính khoảng 3,5 năm (hoàn thành năm 2023).