(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở và đất thương mại, dịch vụ tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ với giá khởi điểm 265,502 tỷ đồng.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Quyền sử dụng đất ở và đất thương mại, dịch vụ tại phường Âu Cơ có tổng diện tích đấu giá là 77.175,3 m2. Trong đó, đất ở đô thị là 70.856,2 m2; đất thương mại, dịch vụ là 6.319,1 m2. Đơn vị được giao quản lý tài sản là Trung tâm Phát triển quỹ đất Phú Thọ.

Hồ sơ đấu giá được Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ bán từ ngày 28/9 - 13/10/2021. Cũng trong khoảng thời gian này, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá sẽ được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính bằng hình thức gửi đảm bảo đến Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức thẩm định điều kiện tham gia đấu theo quy định (ngoài các bản gốc, toàn bộ hồ sơ, tài liệu tham gia đấu giá phải là bản sao công chứng và người tham gia đấu giá hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của số liệu, tài liệu đã nộp và nội dung đã cam kết).

Khách hàng sẽ xem tài sản vào các ngày 7 - 8/10/2021, nếu có nhu cầu được hướng dẫn đi xem tài sản liên hệ với Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ trước 1 ngày.

Điều kiện tham gia đấu giá là tổ chức đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016, quy định của pháp luật đất đai, các quy định pháp luật có liên quan, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ thẩm định đủ điều kiện, nộp tiền đặt trước đúng quy định.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên; dự kiến tổ chức ngày 16/10/2021 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ.