Đấu giá đất trụ sở cũ Sở GTVT Tiền Giang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Quốc Tế vừa thông báo đấu giá thửa đất tại số 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đây là trụ sở cũ của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang.

Thửa đất có diện tích là 1.389,2 m2, diện tích nằm trong phạm vi chỉ giới đường đỏ là 18,4 m2. Khu đất tiếp giáp 2 mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường Yersin. Mục đích sử dụng đất theo quy hoạch là đất thương mại dịch vụ (tài chính, tín dụng, ngân hàng, bưu chính viễn thông).

Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là 119,919 tỷ đồng. Trong đó, giá trị quyền sử dụng đất là 111,718 tỷ đồng; giá trị công trình xây dựng trên đất là 8,200 tỷ đồng. Giá khởi điểm đấu giá không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), lệ phí trước bạ về đất, các khoản phí, lệ phí khác. Tổ chức kinh tế trúng đấu giá nộp tiền vào ngân sách nhà nước cùng với nộp các loại thuế, phí có liên quan theo quy định.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán và tiếp nhận từ ngày niêm yết tới ngày 4/11/2022. Sở Tài chính sẽ phối hợp với tổ chức đấu giá, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP. Mỹ Tho và các đơn vị liên quan đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trên cơ sở Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để lựa chọn tổ chức kinh tế đáp ứng đủ điều kiện tham gia đấu giá. Thời gian tổ chức thẩm định, xét duyệt hồ sơ vào ngày 4/11/2022.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá nộp từ ngày 2 - 4/11/2022. Trường hợp tổ chức kinh tế tham gia đấu giá không đủ điều kiện xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá thì tiền đặt trước sẽ được trả lại.

Cuộc đấu giá sẽ được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; thời gian tổ chức cuộc vào ngày 7/11/2022.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư