(BĐT) - Ngày 9/10 tới, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Bắc sẽ đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện Dự án Khu tổ hợp dịch vụ, trưng bày sản phẩm, nhà ở tại phường Cải Đan, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Mức giá khởi điểm đưa ra là hơn 41,2 tỷ đồng.
Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

Tổng điện tích khu đất theo quy hoạch là 45.000 m2, gồm: 15.288 m2 đất ở, tương ứng 140 lô đất (không bao gồm 1.484 m2, tương ứng 11 ô đất tái định cư); 2.854 m2 đất công cộng; 3.270 m2 đất cây xanh, cảnh quan; 821 m2 đất hiện trạng; 100 m2 đất hạ tầng kỹ thuật; 21.183 m2 đất giao thông.

Dự án đã được UBND thành phố Sông Công phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định 2076/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tổ hợp dịch vụ, trưng bày sản phẩm, nhà ở tại phường Cải Đan, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với đất ở và cho thuê đất trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê 50 năm đối với đất thương mại dịch vụ thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Đối với diện tích đất 17.140m2 bao gồm: đất giao thông, đất cây xanh cảnh quan, đất hạ tầng kỹ thuật đã được UBND thành phố Sông Công bồi thường, giải phóng mặt bằng xong, nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để thực hiện Dự án.

Chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng hạ tầng theo dự án đầu tư, quy hoạch xây dựng chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi hoàn thành xây dựng, bàn giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.