Đấu giá 40 lô đất tại 3 xã thuộc huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng)

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp TP. Hải Phòng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở 40 lô đất tại các xã: Liên Am, Cộng Hiền, Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo.

40 lô đất đưa ra đấu giá có tổng diện tích là 4.978,46 m2. Tổng giá khởi điểm của các lô đất đấu giá là 30.124.320.000 đồng. Tổng tiền đặt trước là 6.028.000.000 đồng.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được bán từ ngày 22/9 - 7/10/2022 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Bảo và UBND xã nơi có đất đấu giá.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 22/9 - 7/10/2022. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Thời gian nộp phiếu trả giá từ ngày 5 - 7/10/2022. Thời gian công bố giá vào ngày 10/10/2022 tại Nhà văn hóa xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo.

Chuyên đề