(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh đang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đối với 3 ô đất ở tại phường Dữu Lâu, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tổng giá khởi điểm 3 ô đất là 46,8 tỷ đồng.  

3 ô đất ở tại phường Dữu Lâu, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ được quy hoạch là đất biệt thự.

Theo đó, diện tích đất đấu giá lần lượt là 369,5 m2, 253,7 m2 và 269 m2. Giá khởi điểm của các ô đất lần lượt là 54,2 triệu đồng/m2, 50,4 triệu đồng/m2 và 52,3 triệu đồng/m2.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá được tổ chức ngày 30/6/2022 tại Hội trường UBND phường Vân Cơ.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán tới hết ngày 27/6/2022. Hồ sơ tham gia đấu giá được nhận qua đường bưu chính.