(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên phối hợp với UBND huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hóa) tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại Khu dân cư thôn Hoàng Học, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn. Tổng giá khởi điểm của các lô đất bán đấu giá là 215,4 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại Khu dân cư thôn Hoàng Học có tổng diện tích 36.532 m2; được chia thành 278 lô đất ở. Các lô đất được bán đấu giá với giá khởi điểm từ 5 -7,8 triệu đồng/m2 đất; diện tích mỗi lô từ 100 - 180m2/lô; tổng giá khởi điểm từ 550 - 1.770 triệu đồng/lô.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 6/12 – 21/12/2021. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng vào ngày 24/12/2021 tại Trung tâm hội nghị huyện Đông Sơn.