Đấu giá 132 lô đất khu dân cư tại Thái Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt vừa thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu quy hoạch dân cư thôn Nam, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình (LK1, LK2, LK3, LK4, LK5, LK6).

Khu quy hoạch dân cư thôn Nam gồm 132 lô đất được bán đấu giá, tổng diện tích các lô đất là 15.401,02 m2. Diện tích mỗi lô đất đấu giá từ 90 - 159,2 m2/lô. Giá khởi điểm đấu giá từ 1,191 - 3,102 tỷ đồng/lô. Tổng giá khởi điểm các lô đất đấu giá là 221,341 tỷ đồng.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được bán từ ngày 28/11 - 14/12/2022.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá lẻ từng lô đất bằng việc bỏ phiếu trực tiếp. Thời gian mở cuộc đấu giá dự kiến vào ngày 17/12/2022.

Chuyên đề