(BĐT) - UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục 36 dự án thu hút đầu tư vào Thành phố giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 8 lĩnh vực thu hút đầu tư gồm: giáo dục đào tạo; y tế; bất động sản - du lịch, dịch vụ, thương mại; văn hóa thể thao; công nghệ thông tin, hạ tầng công nghiệp; công nghiệp công nghệ cao; công nghiệp ứng dụng công nghệ cao; giao thông, hạ tầng, logistics.

Trong đó, một số dự án với quy mô đầu tư dự kiến nổi bật như: dự án thuộc lĩnh vực công nghệ hàng không, vũ trụ (15 triệu USD/ha); dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thiết kế, chế tạo robot (8 - 15 triệu USD/ha); Dự án Sản xuất chip, cảm biến sinh học (10 - 15 triệu USD); Dự án Trung tâm dữ liệu và tổ hợp văn phòng, khu trưng bày và triển lãm công nghệ thông tin (10 -15 triệu USD/ha)...