(BĐT) - Tính đến ngày 31/10/2018, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã phê duyệt 11 dự án đầu tư với tổng mức đầu tư 118.716 tỷ đồng thuộc đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trong Báo cáo số 1207/BGTVT-CQLXD của Bộ GTVT gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ này cho biết, sau  khi được phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020, trước mắt, sẽ đầu tư 11 dự án, trong đó có 3 dự án đầu tư bằng nguồn vốn NSNN, 8 dự án đầu tư theo hình thức PPP với tổng chiều dài 654km, đi qua địa phận 13 tỉnh.

Tính đến ngày 31/10/2018, Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt 11/11 dự án đầu tư công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông. Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Bộ GTVT đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 11/11 dự án.

Với 3 dự án đầu tư công, cụ thể 3 dự án thuộc các đoạn: Cao Bồ - Mai Sơn (Sở GTVT Ninh Bình); Cam Lộ - La Sơn (Ban QLDA đường HCM); cầu Mỹ Thuận 2 (Ban QLDA 7) đã lựa chọn xong nhà thầu tư vấn.

Với 8 dự án đầu tư theo hình thức PPP, đã phát hành HSMT 21 gói thầu của 8 dự án; các gói thầu được mở thầu vào các ngày 14-17/1/2019; các gói thầu/dự án đã cơ bản đánh giá xong đề xuất kỹ thuật, dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu trong tháng 2/2019.

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, Báo cáo của Bộ GTVT đề nghị, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, các tỉnh chịu trách nhiệm và khẩn trương rà soát quy hoạch tái định cư, triển khai các thủ tục xây dựng các khu tái định cư; lựa  chọn nhà thầu tư vấn, xây lắp phục vụ công tác GPMB tái định cư.

Do không phải thực hiện thủ tục trình HĐND các tỉnh thông qua danh mục dự án có thu hồi đất và chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; các Ban QLDA đã và đang phối hợp làm việc cụ thể với các địa phương và Sở TNMT các tỉnh để cập nhật kế hoạch sử dụng đất cho dự án năm 2019 trình UBND tỉnh phê duyệt.