Đã có 2,8 triệu tài khoản thanh toán mobile money

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Vụ Thanh toán thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, việc triển khai dịch vụ mobile money đến nay đã đạt kết quả tích cực với trên 2,8 triệu tài khoản khách hàng tham gia.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo Quyết định của NHNN vào tháng 11/2021 về việc triển khai thí điểm dịch vụ mobile money, có 3 doanh nghiệp viễn thông tham gia là Tổng công ty Truyền thông - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT-Media), Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội (Viettel).

Đến nay, có 2,8 triệu tài khoản tham gia, trong đó, chủ yếu là các tài khoản người dùng ở nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa với gần 2 triệu tài khoản (chiếm tỷ trọng 70,4%). Số lượng các điểm kinh doanh tích hợp dịch vụ này là hơn 8.300 điểm (trong đó các điểm ở nông thôn, vùng sâu vùng xa chiếm tỷ lệ 81%); số lượng các đơn vị chấp nhận thanh toán là khoảng 15.000 đơn vị với các dịch vụ phổ biến là điện, nước, giáo dục, bán lẻ… Số lượng giao dịch bằng mobile money là hơn 19 triệu giao dịch với doanh số đạt 1.268 tỷ đồng.

Đại diện NHNN cho biết, đây là một phần trong công tác thúc đẩy hoạt động TTKDTM, chuyển đổi số ngành ngân hàng. Theo đó, ngành ngân hàng tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện, tạo sự đồng bộ và điều kiện thuận lợi cho phát triển TTKDTM, ứng dụng công nghệ mới và đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng.

Chuyên đề