(BĐT) - Tài liệu Hướng dẫn chuyển đổi số (CĐS) cho doanh nghiệp (DN) vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố nhằm đưa ra các kiến thức, lộ trình và các giải pháp công nghệ CĐS cho DN tham khảo tại địa chỉ http://ebook.business.gov.vn.

Đây là tài liệu đầu tiên tổng kết được bản đồ các giải pháp công nghệ, đánh giá một cách độc lập tổng quan về ưu, nhược điểm của các giải pháp cũng như so sánh mức độ sẵn sàng của các giải pháp trong nước và quốc tế trên thị trường Việt Nam để các DN tham khảo, tìm kiếm được giải pháp phù hợp nhất với điều kiện của DN mình.

Tài liệu hướng dẫn này được xây dựng bởi các chuyên gia Chương trình hỗ trợ DN CĐS giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Dự án USAID LinkSME triển khai thực hiện.

Theo các chuyên gia của Chương trình hỗ trợ DN CĐS giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lộ trình CĐS cho DNNVV tại Việt Nam được khuyến nghị thông qua các giai đoạn phổ biến là: Giai đoạn chuẩn bị và 3 giai đoạn để thực hiện chuyển đổi dần từ “doing digital” sang “being digital”. Các giai đoạn này là tương đối, tùy và tình trạng thực tế, mục tiêu và tiềm lực của từng doanh nghiệp có thể thực hiện song song hoặc nối tiếp nhau.

Công bố tài liệu đầu tiên hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam ảnh 1

Cụ thể, tại giai đoạn chuẩn bị, DN xác định mục tiêu và chiến lược CĐS. Tiếp đó, ở giai đoạn 1, DN sẽ CĐS mô hình kinh doanh với việc áp dụng công nghệ số (CNS) để mở rộng hệ thống kênh phân phối, tiếp thị, bán hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động CSKH, hình thành trải nghiệp khách hàng; từng bước triển khai áp dụng CNS cho chuỗi cung ứng (kết nối quản lý hàng tồn kho, sản xuất, mua hàng đầu vào); áp dụng CNS cho nghiệp vụ kế toán, tài chính…

Giai đoạn 2 sẽ CĐS mô hình quản trị với việc hoàn thiện mô hình quản trị và xác định các yêu cầu về dữ liệu tích hợp cho bước tiếp theo; xây dựng và hoàn thiện mô hình quản trị đi từ cơ cấu tổ chức, con người, chính sách, quy trình cho tất cả các mảng nghiệp vụ chức năng của DN…

Giai đoạn 3 sẽ kết nối kinh doanh và quản trị, đổi mới sáng tạo để tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới như: Áp dụng CNS để từng bước kết nối các hệ thống hiện có thành một hệ thống thông tin xuyên suốt từ kinh doanh đến các nghiệp vụ quản trị trong DN; xây dựng cơ sở dữ liệu chung trong toàn bộ DN; đầu tư vào đổi mới sáng tạo (R&D) để tạo ra các thay đổi trong sản phẩm, dịch vụ và không ngừng nâng cấp các hệ thống hiện tại. Cuối cùng là áp dụng CNS mới để đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng cho dữ liệu của toàn DN.

Chương trình hỗ trợ DN CĐS giai đoạn 2021 - 2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp thực hiện. Chương trình hướng tới mục tiêu đến năm 2025 có 100% DN được nâng cao nhận thức về CĐS; tối thiểu 100.000 DN được hỗ trợ kỹ thuật về CĐS; tối thiểu 100 DN được hỗ trợ là mô hình CĐS điển hình thành công để lan tỏa và nhân rộng; thiết lập mạng lưới chuyên gia gồm tối thiểu 100 tổ chức, cá nhân tư vấn, cung cấp giải pháp thúc đẩy CĐS cho DN, hỗ trợ phát triển các nền tảng số.

Theo Báo cáo của Cisco & IDC năm 2020 về mức độ trưởng thành số của các DNNVV tại 14 quốc gia thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hiện có 31% DN đang ở giai đoạn đầu của CĐS, giảm 8% so với năm 2019; 53% DN đang trong giai đoạn tiếp theo (“Observer” - “Quan sát”), tăng 3% so với năm 2019; 13% DN trong giai đoạn “Thách thức” (Challenger) và 3% các DN đã “Trưởng thành” (“Native”), tăng lần lượt 4% và 1% so với năm 2019. Điều đó cho thấy các DNNVV chủ yếu vẫn đang tìm hiểu và mới ở bước đầu của CĐS.