(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng kết quả đăng ký mua CP của Công ty CP Xi măng X18 do Bộ Quốc phòng thoái vốn.

Xi măng X18 có vốn điều lệ 41,56 tỷ đồng, trong đó Bộ Quốc phòng là pháp nhân sở hữu 53,81% vốn, tương đương 2,24 triệu CP. Với việc chào bán toàn bộ số lượng CP sở hữu, đến nay đã có 7 nhà đầu tư cá nhân đăng ký đấu giá với số CP đăng ký mua lên tới 6,71 triệu đơn vị, gấp 3 lần khối lượng chào bán.

Theo phương án chào bán, giá khởi điểm cho mỗi CP Xi măng X18 là 10.000 đồng. Với mức giá này, nếu hoàn tất chào bán, số tiền tối thiểu Bộ Quốc phòng thu về đạt 22,4 tỷ đồng.