Chưa dừng thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT trên máy mượn, máy đặt

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có phản hồi Công văn số 2348/BYT-KH-TC ngày 9/5/2022 về việc bãi bỏ Công văn số 2009/BYT-KH-TC về việc thanh toán các dịch vụ kỹ thuật (DVKT) sử dụng máy mượn, máy do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất đặt theo kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và hợp đồng đã ký.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo BHXH Việt Nam, Công văn số 2009/BYT-KH-TC của Bộ Y tế là văn bản hướng dẫn thanh toán các DVKT sử dụng máy mượn, máy đặt do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất đặt. Công văn số 6807/BYT-BH của Bộ Y tế là văn bản sao gửi Thông báo kết luận cuộc họp giao ban giữa Bộ Y tế và BHXH Việt Nam, trong nội dung Công văn không có hướng dẫn cụ thể về việc triển khai thực hiện.

Vì vậy, ngay sau khi Bộ Y tế có công văn đề nghị bãi bỏ Công văn số 2009/BYT-KH-TC, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 1261/BHXH-CSYT ngày 12/5/2022 chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố dừng thanh toán theo chế độ BHYT đối với chi phí DVKT thực hiện từ máy mượn, máy đặt từ các công ty trúng thầu vật tư hóa chất.

Tuy nhiên, sau đó, BHXH Việt Nam nhận được văn bản kiến nghị của nhiều cơ sở khám chữa bệnh (KCB), UBND tỉnh đề nghị tiếp tục được thanh toán chi phí DVKT thực hiện từ các máy mượn, máy đặt theo Công văn số 2009/BYT-KHTC của Bộ Y tế đến hết hiệu lực của hợp đồng hiện tại.

Chia sẻ với Báo Đấu thầu, một số bệnh viện, nhà thầu có máy cho mượn, đặt bày tỏ lo lắng không biết phải thực hiện việc thanh toán chi phí này như thế nào cho đúng quy định, trích từ nguồn nào, hay yêu cầu người bệnh tự chi trả (đa số là máy xét nghiệm). Trong khi đó, hợp đồng mượn, đặt máy thường ký với các cơ sở KCB theo năm. Nếu dừng việc thực hiện theo mô hình hợp tác này thì cũng cần có lộ trình cụ thể, ít nhất là sau khi hoàn thành hợp đồng đang thực hiện dở dang.

Để đồng hành cùng các cơ sở KCB, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm mục tiêu đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Y tế cần sớm cho ý kiến về việc thanh toán chi phí KCB BHYT của các DVKT thực hiện bằng các máy do công ty trúng thầu vật tư, hóa chất cho mượn hoặc đặt theo hợp đồng đã ký với cơ sở KCB. Đồng thời hướng dẫn kịp thời các đơn vị khẩn trương chuyển đổi từ hình thức mượn, đặt sang các hình thức quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ (cho, tặng; thuê; xác lập quyền sở hữu), cũng như xác định lộ trình bắt buộc phải hoàn thành việc chuyển đổi hình thức nêu trên.

Về phía Bộ Y tế, Bộ này cho rằng, việc bãi bỏ Công văn số 2009/BYT-KH-TC chỉ là thủ tục hành chính, còn việc thanh toán các DVKT sử dụng máy mượn, máy do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất đặt vẫn được thực hiện bình thường theo Thông báo số 1039/TB-BYT-BHXH ngày 2/10/2018 và Công văn 6807/BYT-BH ngày 9/11/2018 (ban hành sau Công văn số 2009/BYT-KH-TC).

Trong đó, Thông báo số 1039/TB-BYT-BHXH nêu rõ, thống nhất tiếp tục thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT của các DVKT thực hiện bằng các máy do đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất cho mượn hoặc đặt theo kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và hợp đồng đã ký; sau khi hết hợp đồng nếu tiếp tục thực hiện thì phải thực hiện theo quy định của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Các cơ sở khám, chữa bệnh phải tuân thủ quy trình chuyên môn trong chỉ định sử dụng các dịch vụ.

Chuyên đề