Chưa có HSMT đã thông báo mời thầu rộng rãi?

(BĐT) - Theo thông tin từ phía Công ty TNHH XD Nguyên Tín (Bình Định) phản ánh tới Báo Đấu thầu, Công ty này đã không thể mua được hồ sơ mời thầu (HSMT) gói thầu: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Định Công - Mỹ Khánh (đã bao gồm phí bảo vệ môi trường và thuế tài nguyên), dù nhà thầu này đã 3 lần tới trực tiếp địa chỉ của Bên mời thầu để mua hồ sơ.

Thậm chí, nhà thầu này còn có công văn đề nghị Bên mời thầu bán HSMT. 

Theo phản ánh, Gói thầu nêu trên thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Định Công - Mỹ Khánh, được đăng tải TBMT trên Báo Đấu thấu số 21, phát hành ngày 1/2/2016 với nội dung chính của Gói thầu là: Toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện thi công xây dựng gói thầu: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Định Công – Mỹ Khánh xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn. Bên mời thầu của Gói thầu là Ủy ban nhân dân xã Hoài Mỹ. Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.

Kể từ thời gian phát hành HSMT là 8 giờ 00 ngày 15/2/2016, Công ty TNHH XD Nguyên Tín đã 3 lần liên tiếp cử cán bộ của Công ty (có kèm giấy giới thiệu) đến UBND xã Hoài Mỹ để mua HSMT vào các ngày 17, 18 và 19/02/2016 nhưng đều không mua được HSMT. Điều đặc biệt, trong các lần tới UBND xã Hoài Mỹ, cán bộ của Công ty đều nhận được câu trả lời về việc chưa bán HSMT là do “Hồ sơ mời thầu chưa có”.

Công ty này thậm chí đã có Công văn số 06/CV-NT gửi UBND xã Hoài Mỹ đề nghị Bên mời thầu bán HSMT Gói thầu này cho nhà thầu theo đúng quy định.

Báo Đấu thầu sẽ tiếp tục phản ánh thông tin xung quanh sự việc này tới bạn đọc.             

Chuyên đề