Chính phủ ra Nghị quyết mới gỡ vướng xây dựng cao tốc Bắc - Nam

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Nghị quyết số 119/NQ-CP (NQ19) sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/2/2022 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.
Nghị quyết số 119/NQ-CP giao nhiệm vụ cụ thể cho bộ, ngành, địa phương nhằm gỡ vướng tại Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: Lê Tiên
Nghị quyết số 119/NQ-CP giao nhiệm vụ cụ thể cho bộ, ngành, địa phương nhằm gỡ vướng tại Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: Lê Tiên

Nghị quyết số 119/NQ-CP giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và người có thẩm quyền tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư áp dụng hình thức chỉ định thầu trong 2 năm 2022 và 2023 đối với các gói thầu tư vấn, xây lắp liên quan đến Dự án, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Trình tự, thủ tục chỉ định thầu thực hiện theo quy định của pháp luật đấu thầu. Riêng gói thầu xây lắp các dự án thành phần (không bao gồm gói thầu xây lắp phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư), việc chỉ định thầu kèm theo yêu cầu tiết kiệm tối thiểu 5% giá trị dự toán gói thầu (không bao gồm chi phí dự phòng).

NQ 119 cũng sửa đổi cơ chế đặc thù khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Đồng thời, giao các nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến lựa chọn nhà thầu, quản lý dự án, quản lý chi phí, định mức xây dựng, vật liệu xây dựng, quản lý chất lượng thi công và hợp đồng xây dựng; hướng dẫn, kiểm tra các địa phương công bố giá các loại vật liệu xây dựng thông thường theo đúng quy định pháp luật. Nhiệm vụ của các địa phương liên quan đến công bố giá vật liệu xây dựng cũng được điều chỉnh để phù hợp yêu cầu...

Chuyên đề

Kết nối đầu tư