(BĐT) - Nhà thầu liên danh Công ty Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức (Gia Lai) - Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Hoàng Nam (Đắk Lắk) - Công ty TNHH An Nguyên (Đắk Lắk) - Công ty CP Đầu tư xây dựng và Xuât nhập khẩu 168 Việt Nam vừa được chỉ định thực hiện Gói thầu xây lắp thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Đây là Gói thầu XL-01: Thi công đoạn từ Km0+000 – Km30+327, bao gồm các cầu trên tuyến và hệ thống đảm bảo an toàn giao thông. Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt vào cuối tháng 5/2016, giá gói thầu là 676,481 tỷ đồng. Sau đó, giá gói thầu được điều chỉnh xuống còn 564,617 tỷ đồng.

Giá trúng thầu của Nhà thầu liên danh được chỉ định thầu là 560,504 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 365 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng.

Dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku, tỉnh Gia Lai sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ còn dư của Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên do Sở Giao thông vận tải Gia Lai làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư Dự án là 715,565 tỷ đồng. Dự án có 13 gói thầu. Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, hầu hết các gói thầu đều tổ chức lựa chọn nhà thầu trong năm 2016, ngoại trừ Gói thầu TV10: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành là vào tháng 4/2017. Tất cả các gói thầu đều áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Về các thành viên Nhà thầu liên danh, Công ty Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức có vốn điều lệ là 700 tỷ đồng (theo thông tin đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia); Công ty CP Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu 168 Việt Nam có vốn điều lệ là 150 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Hoàng Nam có vốn điều lệ là 57,799 tỷ đồng và Công ty TNHH An Nguyên có vốn điều lệ là 20 tỷ đồng.

Riêng Công ty Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức (với vai trò chủ đầu tư Dự án BOT Nâng cấp đường Hồ Chí Minh, từ km 1738+148 đến km 1763+610 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk), năm 2014 từng dính bê bối chậm tiến độ và đòi “lại quả” 30% giá trị thanh toán khi nhà thầu đề xuất nhận thầu Dự án.