(BĐT) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có quyết định xử phạt đối với Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định. Số tiền Codupha phải nộp phạt là 40 triệu đồng.

Ngày 10/9/2015, Codupha đã tổ chức thành công cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng tại HOSE, với số lượng 2.696.950 đơn vị, giá đấu thành công bình quân là 12.976 đồng/CP. Hiện 2 cổ đông lớn của Codupha là Tổng công ty Dược Việt Nam (nắm giữ 66,35%) và Công ty CP Dược phẩm Bến Tre (nắm giữ 23,14%).

Hiện tại vốn điều lệ của Codupha là 182,7 tỷ đồng, Công ty dự kiến đăng ký giao dịch trên UpCOM.