#Codupha
Công ty CP Dược phẩm Trung ương có tổng giá trúng thầu thuốc qua đấu thầu tập trung thời gian gần đây lên tới hàng trăm tỷ đồng

Codupha trúng lớn trong đấu thầu thuốc tập trung

(BĐT) - Theo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu cung cấp thuốc năm 2019 - 2020 mà Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia thuộc Bộ Y tế vừa công bố, Công ty CP Dược phẩm Trung ương (Codupha) là một trong những nhà thầu có tổng giá trúng thầu lớn, lên tới trên 519,545 tỷ đồng.
Chậm đăng ký công ty đại chúng, Codupha bị xử phạt

Chậm đăng ký công ty đại chúng, Codupha bị xử phạt

(BĐT) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có quyết định xử phạt đối với Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định. Số tiền Codupha phải nộp phạt là 40 triệu đồng.

Kết nối đầu tư