Cấp phép kinh doanh vận tải trước ngày 1/7/2016

(BĐT) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐB) vừa có văn bản yêu cầu các Sở Giao thông vận tải (GTVT) sớm cấp giấy phép kinh doanh vận tải và cấp phù hiệu cho phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa.

Theo đó, việc cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, cấp phù hiệu và gắn thiết bị giám sát hành trình phải được thực hiện theo thời hạn: trước ngày 1/7/2016 đối với phương tiện của các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa có tải trọng thiết kế từ 7 - 10 tấn và trước ngày 1/1/2017 đối với phương tiện của các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa có tải trọng thiết kế từ 3,5 - 7 tấn.

TCĐB yêu cầu các Sở GTVT thống kê số lượng phương tiện phải thực hiện điều kiện kinh doanh vận tải theo lộ trình; tuyên truyền, thông tin để chủ phương tiện nắm rõ, kịp triển khai nộp hồ sơ tới Sở cấp giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định; rà soát, tổng hợp để dự kiến số lượng các loại ấn phẩm phù hiệu, trong đó đặc biệt là Phù hiệu “XE TẢI” cần sử dụng để gửi về các Cục Quản lý đường bộ I, II, III và IV (trước 30 ngày cần nhận) để TCĐB có kế hoạch in ấn, kịp thời cấp phát cho các Sở GTVT.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư