(BĐT) - Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương và Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam được ký kết sáng 8/8, tại Hà Nội nhằm tăng cường trao đổi hợp tác gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020 và Đề án Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020.
Lễ ký kết diễn ra sáng 8/8/2019 tại trụ sở Bộ Công Thương

Lễ ký kết diễn ra sáng 8/8/2019 tại trụ sở Bộ Công Thương

Một trong nhiều mục tiêu việc hợp tác hướng đến là đẩy mạnh liên kết, tiêu thụ hàng hóa Việt Nam trong hệ thống phân phối của MM Mega Market Việt Nam tại Việt Nam và xuất khẩu thông qua các mạng lưới phân phối quốc tế thuộc Công ty TCC Land International (Singapore) Pte.Ltd. và các công ty khác thuộc Tập đoàn; nâng cao chất lượng hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho người tiêu dùng trong nước; tăng cường cơ hội kinh doanh, thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của MM Mega Market Việt Nam, từ đó đóng góp vào sự phát triển của kinh tế Việt Nam.

          Theo Biên bản ghi nhớ, các bên hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp/nhà sản xuất uy tín, chất lượng, bảo đảm tỷ lệ hàng Việt Nam theo mã hàng là khoảng 90% trong hệ thống trung tâm MM Mega Market tại Việt Nam; phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các sự kiện hàng năm như: Tuần trưng bày sản phẩm Việt Nam, hội thảo, tập huấn… để giới thiệu và quảng bá hàng hóa Việt Nam tại các mạng lưới phân phối quốc tế thuộc Công ty mẹ; hỗ trợ, hướng dẫn cho các doanh nghiệp/nhà sản xuất Việt Nam nâng cao chất lượng hàng hóa để đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn, quy định, yêu cầu của nhà phân phối...

          Đây là hoạt động tiếp nối thành công của việc hợp tác giữa Bộ Công Thương và các nhà phân phối lớn, có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như AEON, Central Group, LOTTE... trong việc hỗ trợ các nhà sản xuất hàng Việt Nam phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu.