(BĐT) - Tỷ lệ giảm giá, tiết kiệm trong đấu thầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước đạt 1,2%, là rất thấp so với tỷ lệ bình quân của cả nước và tỷ lệ của một số địa phương khác, qua đó có thể khẳng định là hiệu quả trong hoạt động đấu thầu tại địa phương này không cao.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Đây là một trong những đánh giá của Sở KH&ĐT Bình Phước về tình hình hoạt động đấu thầu của tỉnh này năm 2017. 

Tỷ lệ giảm giá qua đấu thầu rất thấp

Theo Báo cáo của Sở KH&ĐT Bình Phước, trong năm 2017, toàn Tỉnh thực hiện 1.263 gói thầu, với tổng giá trị 1.437 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu là 1.419 tỷ đồng, tiết kiệm 18 tỷ đồng, tỷ lệ giảm giá đạt 1,2%, trong đó chỉ định thầu 990 gói thầu; đấu thầu rộng rãi 149 gói; còn lại là các hình thức khác.

Đây không phải là năm đầu tiên tỷ lệ giảm giá qua đấu thầu tại địa phương này đạt thấp. Năm 2016, đối với các dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn đầu tư công, toàn tỉnh Bình Phước thực hiện 1.299 gói thầu, với tổng giá gói thầu khoảng 1.395 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu khoảng 1.379 tỷ đồng, tiết kiệm 15,9 tỷ đồng, tỷ lệ giảm giá chỉ đạt 1,1%. Năm 2016, chỉ định thầu cũng là hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng nhiều nhất tại Bình Phước với 1.041 gói thầu và chỉ có 130 gói thầu áp dụng đấu thầu rộng rãi.

Báo cáo của Sở KH&ĐT Bình Phước năm 2017 không trực tiếp chỉ ra nguyên nhân dẫn đến việc tỷ lệ giảm giá qua đấu thầu rất thấp tại tỉnh này, mà chỉ nêu ra một số hạn chế trong công tác lựa chọn nhà thầu.

Đó là việc chưa thực hiện đầy đủ về công bố thông tin trong đấu thầu ở một số chủ đầu tư, bên mời thầu, khi chậm trễ đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu hay kết quả lựa chọn nhà thầu. Việc công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu là một bước rất quan trọng để minh bạch thông tin trong đấu thầu, giúp thu hút nhà thầu quan tâm chuẩn bị tham gia.

Ngoài ra, trong năm qua, tỉnh Bình Phước cũng chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, với lý giải là do hạ tầng chưa đồng bộ, nhân sự hạn chế, công tác đấu thầu qua mạng còn mới nên việc thực hiện khó khăn. Trong báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2016, Sở KH&ĐT Bình Phước cũng nêu một số khó khăn khách quan, chủ quan nên chưa triển khai đấu thầu qua mạng và khẳng định năm 2017, Sở KH&ĐT sẽ tham mưu UBND Tỉnh triển khai công tác này, đảm bảo tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa được đấu thầu qua mạng, thí điểm thực hiện đấu thầu xây lắp qua mạng. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn chưa được cải thiện trong năm 2017.

Sở KH&ĐT Bình Phước cho biết, để chấn chỉnh công tác đấu thầu, Chủ tịch UBND Tỉnh đã chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã thực hiện nghiêm Chỉ thị 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung một số nội dung trọng tâm như chỉ đạo chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện nghiêm và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện những nội dung theo Chỉ thị, đặc biệt là thực hiện việc áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng lộ trình. Chủ đầu tư, bên mời thầu khi trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu căn cứ theo quy định chủ động đề xuất áp dụng đấu thầu qua mạng đối với những gói thầu đủ điều kiện, đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ này là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Trường hợp để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong quá trình lựa chọn nhà thầu như thông thầu, quây thầu, vây thầu,…, căn cứ mức độ vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. 

Chưa phát hiện tiêu cực trong đấu thầu

Năm 2017 Sở KH&ĐT Bình Phước tổ chức 2 cuộc thanh tra việc chấp hành Luật Đấu thầu và quản lý, thực hiện dự án đầu tư công tại thị xã Phước Long, huyện Bù Gia Mập và 1 cuộc kiểm tra đột xuất làm rõ thông tin Báo Đấu thầu phản ánh.

Kết quả thanh, kiểm tra không phát hiện tiêu cực, thông thầu, dàn xếp trong đấu thầu, các đơn vị nhìn chung đều “đã tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu”.

Nhìn lại năm 2017, Báo Đấu thầu đã nhận được một số kiến nghị của nhà thầu về công tác lựa chọn nhà thầu tại Bình Phước. Đó là kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3 Mua sắm thiết bị giáo dục theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Phước đợt 1, năm 2017 do Tổ mua sắm tài sản tập trung tỉnh Bình Phước làm bên mời thầu (BMT); là lùm xùm quanh việc lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL5 Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị đường điện trung, hạ thế và trạm biến áp các xã Long Tân, Phước Tân, Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Phước làm bên mời thầu.

Còn nhớ cuối năm 2016, Báo Đấu thầu đã phản ánh về dự án BOT Đường Đồng Phú - Bình Dương khởi công trước khi lựa chọn nhà đầu tư. Sở GTVT Bình Phước cũng thừa nhận có sự việc này. Thế nhưng, trong Báo cáo công tác đấu thầu năm 2016 của Tỉnh đã bỏ sót vấn đề này. Đánh giá chung công tác đấu thầu năm 2016 vẫn là các dự án triển khai đúng quy định, công tác đấu thầu thực hiện tốt, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu; đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả.