(BĐT) - UBND tỉnh Hải Dương vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.746 đoạn từ ngã ba Tân Thành đến ngã ba Hội Nghĩa. Dự án gồm 37 gói thầu với tổng mức đầu tư 1.499,25 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 2 gói thầu lớn của Dự án sẽ được đấu thầu rộng rãi vào quý IV/2021 gồm: Thi công xây dựng đoạn 1 lý trình Km61+395 - Km65+720 (giá gói thầu 166,46 tỷ đồng); Thi công xây dựng đoạn 2 lý trình Km65+720 - Km69+920 (giá gói thầu 153,1 tỷ đồng).

Từ nay đến quý II/2021, sẽ chỉ định thầu nhiều gói thầu thuộc Dự án gồm: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toán, thẩm tra an toàn giao thông; Tư vấn thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toán, thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công…