BIDV đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty CP Đầu tư Phát triển Tây Nam Bộ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 6/6/2024, tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp (số 151 Trần Huy Liệu, Phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM) sẽ diễn ra phiên bán đấu giá nợ do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ủy quyền.

Cụ thể, tài sản đấu giá là toàn bộ khoản nợ của Công ty CP Đầu tư Phát triển Tây Nam Bộ tại BIDV, bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và dư nợ lãi, phí phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ. Tổng dư nợ tạm tính đến ngày 4/1/2024 hơn 24,228 tỷ đồng (trong đó, dư nợ gốc hơn 14,839 tỷ đồng; dư nợ lãi hơn 9,388 tỷ đồng).

Giá khởi điểm được đưa ra là 18,641 tỷ đồng; tiền đặt trước bằng 10% giá khởi điểm. Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14.

Theo Báo cáo tài chính quý I/2024, BIDV báo lãi trước thuế đạt gần 7.390 tỷ đồng, tăng 6,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 5.915 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm này 31/3/2024, cho vay khách hàng của BIDV đạt 1,793 triệu tỷ đồng. Về chất lượng nợ vay, kết thúc tháng 3/2024, tổng nợ xấu của BIDV là gần 27.000 tỷ đồng, tăng 20,7% so với thời điểm 31/12/2023.

Chuyên đề