Bệnh viện Nhân dân 115: Hơn 640 tỷ đồng mua thuốc năm 2021 – 2022

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bệnh viện Nhân dân 115 sẽ mở thầu đối với 2 gói thầu Dự toán Mua sắm thuốc năm 2021 - 2022 của Bệnh viện vào ngày 28/2/2022.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự toán bao gồm 2 gói thầu với tổng giá dự toán 640,391 tỷ đồng. Trong đó, Gói thầu Thuốc generic có giá là 461,683 tỷ đồng. Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị có giá là 178,707 tỷ đồng. Cả hai gói thầu đều được đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng.

Một trong những yêu cầu nhà thầu phải cam kết được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu là giá thuốc trúng thầu không được vượt giá bán buôn kê khai/kê khai lại của thuốc và được niêm yết trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế. Nếu chưa được niêm yết giá thì nhà thầu phải cung cấp tài liệu về việc kê khai/kê khai lại trong hồ sơ dự thầu. Đến thời điểm thực hiện hợp đồng, Bệnh viện sẽ thực hiện mua sắm thuốc chỉ khi giá bán buôn kê khai/kê khai lại được niêm yết theo quy định.

Chuyên đề