Bảo hiểm MIC muốn huy động 288 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu

(BĐT) - Tổng công ty CP Bảo hiểm Quân đội (MIC) vừa công bố kế hoạch chào bán 25,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành 2,86 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). 25,9 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được MIC phát hành theo tỷ lệ 15%, cổ đông được quyền mua thêm 15 cổ phiếu với mỗi 100 cổ phiếu sở hữu, mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ được quyền tự do chuyển nhượng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Về cổ phiếu ESOP, MIC dự kiến phát hành 2,86 triệu cổ phiếu, mức giá phát hành cũng là 10.000 đồng/cổ phiếu. Lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Với tổng cộng gần 288 tỷ đồng huy động được, MIC dự kiến sử dụng 100,5 tỷ đồng để đầu tư tăng năng lực, giải pháp triển khai chiến lược. Hơn 187,1 tỷ đồng còn lại sẽ đầu tư tiền gửi ngân hàng kỳ hạn từ 12 tháng tới 24 tháng, với tỷ suất sinh lời dự kiến là 7%/năm.

Chuyên đề