(BĐT) - Chiều 22/2, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Trần Quốc Phương chủ trì buổi họp về kế hoạch phối hợp và triển khai lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, kế hoạch phối hợp triển khai thẩm định quy hoạch tỉnh.
3/3 quy hoạch quốc gia đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch, dự kiến hoàn thành trong năm 2021 – 2022. Ảnh: Lê Tiên

3/3 quy hoạch quốc gia đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch, dự kiến hoàn thành trong năm 2021 – 2022. Ảnh: Lê Tiên

Theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương về tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, hiện có 3/3 quy hoạch quốc gia (quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch, dự kiến hoàn thành trong năm 2021 - 2022.

Có 31/39 quy hoạch ngành quốc gia đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch, dự kiến hoàn thành và phê duyệt trong năm 2021 - 2022. 8/39 quy hoạch ngành quốc gia đã thẩm định xong và đang hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch, dự kiến trong năm 2021. 1/39 quy hoạch ngành quốc gia chưa triển khai lập quy hoạch.

Tại các địa phương, có 58/63 quy hoạch tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch. Có 2/63 quy hoạch tỉnh đã tổ chức thẩm định xong và đang hoàn thiện các thủ tục để trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, dự kiến trong quý I/2021. Có 3/63 quy hoạch tỉnh (TP.HCM, Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng) đang triển khai lập nhiệm vụ lập quy hoạch, dự kiến trình phê duyệt trong năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, khối lượng công việc của Bộ về thực hiện các quy hoạch theo Luật Quy hoạch là rất lớn, độ phức tạp cao. Do đó, Thứ trưởng Trần Quốc Phương yêu cầu, các cục, vụ chuyên môn tích cực phối hợp để triển khai hiệu quả, bảo đảm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch.