(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2021.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ngân hàng Nhà nước cung cấp số liệu cập nhật về tốc độ, xu hướng tăng trưởng tín dụng của một số ngành, lĩnh vực, đặc biệt là bất động sản. Ảnh: Lê Tiên

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ngân hàng Nhà nước cung cấp số liệu cập nhật về tốc độ, xu hướng tăng trưởng tín dụng của một số ngành, lĩnh vực, đặc biệt là bất động sản. Ảnh: Lê Tiên

Trong đó, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực và tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 3 và quý I năm 2021, làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, diễn biến mới phát sinh trong tháng 3 và trong quý I/2021; tình hình thực hiện các chỉ tiêu tại Nghị quyết 01 thuộc lĩnh vực phụ trách. Đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp cần triển khai thực hiện trong quý tiếp theo. Các bộ, ngành, địa phương cập nhật kịch bản tăng trưởng các ngành, lĩnh vực chủ yếu; dự kiến các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu trong những tháng còn lại của năm 2021.

Bộ lưu ý Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo một số thông tin cập nhật về tiền tệ, tài khóa, chính sách hỗ trợ. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước phân tích, đánh giá công tác điều hành diễn biến thị trường tiền tệ, tín dụng, ngoại hối; cung cấp thông tin cập nhật, số liệu về huy động vốn và tốc độ tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế; tốc độ, xu hướng tăng trưởng tín dụng của một số ngành, lĩnh vực chủ yếu, đặc biệt là tín dụng bất động sản, tín dụng phục vụ nhu cầu về nhà ở và tín dụng bất động sản để đầu tư kinh doanh; các biện pháp kiểm soát tín dụng để hạn chế rủi ro. Bên cạnh đó, cung cấp thông tin cập nhật và số liệu về tình hình, tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại, đánh giá rủi ro về nợ xấu trong thời gian tới và công tác cơ cấu lại, xử lý nợ xấu, bảo đảm hoạt động ngân hàng;…