(BĐT) - Theo UBND TP. Hà Nội, tiến độ thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP. Hà Nội tuyến 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo dự kiến phải điều chỉnh thời gian hoàn thành đến năm 2023. Cùng với đó, việc xin điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư khiến Dự án trở thành dự án quan trọng quốc gia.
Dự án Đường sắt đô thị TP. Hà Nội tuyến 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo dự kiến phải điều chỉnh thời gian hoàn thành đến năm 2023

Dự án Đường sắt đô thị TP. Hà Nội tuyến 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo dự kiến phải điều chỉnh thời gian hoàn thành đến năm 2023

Chưa đấu thầu gói thầu thi công xây lắp nào

Cập nhật tình hình triển khai Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP. Hà Nội tuyến 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo (tuyến metro số 2) tại Văn bản số 3285/UBND-ĐT ngày 19/7/2018, UBND TP. Hà Nội cho biết, Dự án được phê duyệt từ năm 2009 - 2015, tuy nhiên đến nay, chưa có gói thầu thi công xây lắp nào được đấu thầu.

Nguồn vốn bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) hạn hẹp, không đảm bảo tiến độ chung GPMB và tái định cư, chưa đủ điều kiện để thi công xây lắp làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của Dự án.

Cụ thể, việc GPMB gồm 3 khu vực: depot (tổng diện tích thu hồi là 17,58 ha, đã thực hiện GPMB được 76% diện tích, chủ yếu là đất nông nghiệp); đoạn tuyến và 3 ga trên cao đã thực hiện GPMB được 52% diện tích, chủ yếu là đất nông nghiệp; đoạn tuyến và 7 ga ngầm đã thực hiện GPMB được 52% diện tích.

Toàn Dự án có 6 gói thầu chính. Hiện, gói thầu tư vấn chung đã hoàn thành Báo cáo rà soát bổ cập thiết kế cơ sở, dự án điều chỉnh, hồ sơ mời thầu các gói thầu. Các gói thầu còn lại đã hoàn thành công tác sơ tuyển lựa chọn danh sách ngắn trong giai đoạn 2013 - 2015.

UBND Thành phố cho biết công tác di dời công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm nổi rất lớn, một số hệ thống cấp thoát nước hồ sơ quản lý chưa đầy đủ nên chưa xác định được chính xác khối lượng các công trình ngầm nổi trong phạm vi GPMB. Theo số liệu sơ bộ, các hệ thống ngầm nổi trong đô thị thuộc khoảng 24 đơn vị quản lý khai thác. Hiện, chủ đầu tư đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đối với phần công việc di dời) trình UBND Thành phố phê duyệt.

Tổng mức đầu tư điều chỉnh tăng 82%

Dự án được UBND TP. Hà Nội lần đầu phê duyệt với tổng mức đầu tư là 19.555 tỷ đồng. Sau đó, ngày 26/4/2018, UBND Thành phố có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ tổng mức đầu tư xin phê duyệt điều chỉnh là 35.678,632 tỷ đồng, tăng 16.123,632 tỷ đồng (khoảng 82%) so với tổng mức đầu tư ban đầu. UBND Thành phố cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, số liệu điều chỉnh.

UBND TP. Hà Nội lý giải, thay đổi về quy mô đầu tư tăng 1.802,868 tỷ đồng (khoảng 9%); thay đổi chế độ chính sách của Nhà nước trong quản lý chi phí đầu tư tăng 3.525,491 tỷ đồng (khoảng 18,4%); thay đổi tỷ giá quy đổi tăng 2.235,263 tỷ đồng (khoảng 11%); sự biến động về giá đối với nhiên liệu, vật tư, thiết bị, nhân công tăng 8.560,010 tỷ đồng (khoảng 43,6%).

Với tổng mức đầu tư xin phê duyệt điều chỉnh tăng lên 35.678,632 tỷ đồng (tăng 16.123,632 tỷ đồng), đây là dự án quan trọng quốc gia. Theo quy định tại Điều 3, Nghị quyết số 49/2010/QH12 và Điều 17 Luật Đầu tư công số 49/QH13/2014, các dự án quan trọng quốc gia cần đưa ra Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, Luật không có quy định điều khoản chuyển tiếp đối với các dự án đang thực hiện có thay đổi thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia như trường hợp tuyến metro số 2 của Hà Nội.

UBND TP. Hà Nội cho biết, theo tiến độ được duyệt, Dự án hoàn thành, đưa vào vận hành chạy thử và khai thác vào năm 2015. Tuy nhiên, do phải thực hiện điều chỉnh thiết kế cơ sở để phù hợp với điều kiện thực tế nhằm nâng cao hiệu quả Dự án, do các thay đổi về thể chế… nên tiến độ thực hiện Dự án dự kiến phải điều chỉnh thời gian hoàn thành đến năm 2023.

Hiện Chính phủ và các cơ quan có liên quan đang chuẩn bị Tờ trình Quốc hội về việc điều chỉnh Dự án đề nghị Quốc hội xem xét, có ý kiến tại kỳ họp Quốc hội tới đây.