(BĐT) - Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh mới đây cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 20/10/2021, toàn tỉnh Bắc Ninh đã thu hút được 108 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới với tổng số vốn đăng ký đạt 535,6 triệu USD, tăng 50,8% so với cùng kỳ năm trước.
Từ đầu năm đến ngày 20/10/2021, toàn tỉnh Bắc Ninh đã thu hút được 108 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Từ đầu năm đến ngày 20/10/2021, toàn tỉnh Bắc Ninh đã thu hút được 108 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bên cạnh dự án đăng ký mới, trên địa bàn Tỉnh cũng có 76 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn điều chỉnh là 132,4 triệu USD.

Cũng trong thời gian này, Bắc Ninh thu hồi 35 dự án (tăng 14 dự án so với cùng kỳ năm trước) với tổng vốn đầu tư 233,4 triệu USD (tăng 213,1 triệu USD).