(BĐT) - Theo Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 147,6 tỷ USD, tăng 1,5%; tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 139,2 tỷ USD, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, sau 7 tháng, cả nước xuất siêu 8,4 tỷ USD.
Trong 7
tháng, kim ngạch xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện đạt hơn 26,2 tỷ USD

Trong 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện đạt hơn 26,2 tỷ USD

Trong tháng 7 năm 2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt gần 47 tỷ USD, được xem là tháng có kim ngạch cao nhất kể từ đầu năm. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 7 đạt 24,873 tỷ USD, tăng 10,2% so với tháng 6/2020, nhập khẩu đạt 20,097 tỷ USD, tăng 6,7%.

Tháng 7 ghi nhận hàng loạt nhóm hàng xuất khẩu có sự khởi sắc so với tháng 6 trước đó. Điển hình là điện thoại và linh kiện đạt gần 4,3 tỷ USD, tăng 17,5%; máy vi tính, sản phẩm điện thoại và linh kiện đạt hơn 4 tỷ USD, tăng 3%; dệt may đạt hơn 3 tỷ USD, tăng 16,9%; máy móc thiết bị đạt gần 2,3 tỷ USD, tăng gần 20%...

Trong 7 tháng, các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất là: điện thoại các loại và linh kiện đạt hơn 26,2 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt hơn 23,5 tỷ USD; dệt may đạt 16,2 tỷ USD. Ở chiều nhập khẩu, các mặt hàng có kim ngạch lớn nhất là: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 32,7 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 19,8 tỷ USD; vải các loại đạt 6,5 tỷ USD.

Trong tháng 7, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 8,83 tỷ USD, nhập khẩu hơn 6,17 tỷ USD. Trong 7 tháng, doanh nghiệp FDI có kim ngạch xuất khẩu đạt 95,4 tỷ USD, nhập khẩu 77,5 tỷ USD, tương ứng mức xuất siêu gần 18 tỷ USD.