3 nhà đầu tư chiến lược sẽ được mua cổ phần của Busadco

(BĐT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phê duyệt danh sách nhà đầu tư chiến lược Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Busadco).

Theo đó, tổng số cổ phần bán cho các nhà đầu tư chiến lược là 5,5 triệu cổ phần, chiếm 55% vốn điều lệ. Danh sách nhà đầu tư chiến lược của Công ty gồm: Công ty TNHH Tâm Minh Đức với số cổ phần được mua là 2,75 triệu cổ phần; Công ty CP Huy Hoàng Việt với số cổ phần được mua là 1,1 triệu cổ phần; Công ty CP VMAT với số cổ phần được mua là 1,65 triệu cổ phần.

Theo phương án cổ phần hóa đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt, Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau khi cổ phần hóa được đổi tên thành Công ty CP Thoát nước và Phát triển khoa học công nghệ Việt (tên viết tắt là Busadco).

Vốn điều lệ của Công ty là 100 tỷ đồng. Cổ phần phát hành lần đầu là 10 triệu cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng. Trong đó, cổ phần nhà nước chiếm 0%, bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 893.900 cổ phần, chiếm 8,94% vốn điều lệ, bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường là 3.606.100 cổ phần, chiếm 36,06 %, số cổ phần còn lại bán cho các nhà đầu tư chiến lược. Giá bán khởi điểm là 10.100 đồng/CP.              

Chuyên đề

Kết nối đầu tư