(BĐT) - Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 10 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước tính đạt 267,93 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước.
10 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước tính đạt 267,93 tỷ USD. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

10 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước tính đạt 267,93 tỷ USD. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong 10 tháng năm 2021 có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,4% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 63%).

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 10 tháng cho thấy, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước tính đạt 3,03 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng công nghiệp chế biến ước tính đạt 238,81 tỷ USD, tăng 17,3%. Nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 19,2 tỷ USD, tăng 15,1%. Nhóm hàng thủy sản đạt 6,89 tỷ USD, giảm 0,8%.

Thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất là Hoa Kỳ, Trung Quốc, ASEAN…