(BĐT) - Tổng cục Thống kê cho biết, Việt Nam xuất siêu 16,99 tỷ USD trong 9 tháng năm 2020 (cùng kỳ năm trước xuất siêu 7,27 tỷ USD). Đây là con số ấn tượng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp làm đứt gãy thương mại quốc tế.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Về xuất khẩu (XK), kim ngạch XK hàng hóa 9 tháng ước đạt 202,86 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, XK khu vực kinh tế trong nước đạt 71,83 tỷ USD, tăng mạnh 20,2%, chiếm 35,4% tổng kim ngạch XK; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 131,03 tỷ USD, giảm 2,9%, chiếm 64,6%. Thống kê cho thấy, có 30 mặt hàng đạt kim ngạch XK trên 1 tỷ USD, chiếm 91,3% tổng kim ngạch XK.

Kim ngạch nhập khẩu (NK) hàng hóa 9 tháng ước đạt 185,87 tỷ USD, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 82,35 tỷ USD, tăng 4,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 103,52 tỷ USD, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2019. Có 32 mặt hàng NK đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 88,3% tổng kim ngạch NK.