Xi măng Hà Tiên 1 dự chi số tiền 457,9 tỷ đồng để trả cổ tức

Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 (HoSE: HT1) chốt quyền trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt, tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng). Với hơn 381,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Xi măng Hà Tiên 1 dự chi số tiền 457,9 tỷ đồng để trả cổ tức.
Xi măng Hà Tiên 1 dự chi số tiền 457,9 tỷ đồng để trả cổ tức

Ngày đăng ký cuối cùng là 12/11, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/11. Ngày thanh toán là 22/11.

Lũy kế 9 tháng, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.554 tỷ đồng, tăng 8% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 529 tỷ đồng, tăng trưởng 20%. Công ty hoàn thành 73% kế hoạch doanh thu và 72% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư