(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến cho Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo đó, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (BHTG) tối đa là 75 triệu đồng trong trường hợp TCTD bị phá sản hoặc mất khả năng chi trả.

So với hiện tại, mức BHTG trong Dự thảo Quyết định tăng 25 triệu đồng, tương đương 50%. Trước đó, mức BHTG là 30 triệu đồng được áp dụng vào năm 1999, đến năm 2005 được nâng lên 50 triệu đồng và duy trì cho đến nay. Như vậy, mức BHTG đã được điều chỉnh theo hướng ngày càng tăng lên.