Xây Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An (giai đoạn 2) 1.259 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - 5 gói thầu thuộc Dự án Xây dựng Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An (giai đoạn 2) sẽ được tổ chức lựa chọn nhà thầu trong Quý I/2022.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Gói thầu số 03 Khảo sát địa chất bước thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và Gói thầu số 06 TV thẩm tra thiết kế bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công và dự toán công trình được đấu thầu rộng rãi. 3 gói thầu còn lại đều chỉ định thầu, trong đó có Gói thầu số 01 TV đấu thầu (lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cho các gói thầu đợt 1).

Dự án có tổng mức đầu tư là 1.259 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư