(BĐT) - Bản Thỏa thuận hợp tác về đào tạo kỹ năng đàm phán thương mại giữa Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế của Việt Nam và Viện Đào tạo và Hợp tác kỹ thuật của WTO (ITTC) vừa được đại diện hai bên ký kết.

Dự kiến, hoạt động đầu tiên ITTC phối hợp thực hiện với Văn phòng Ban Chỉ đạo là tổ chức một khóa đào tạo khu vực về kỹ năng đàm phán thương mại cao cấp dành cho 40 học viên (10 học viên từ Việt Nam và 30 học viên từ các nước thành viên WTO trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương) tại Hà Nội vào đầu tháng 11/2017.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế đã có các buổi làm việc với lãnh đạo WTO nhằm tìm hiểu định hướng phát triển của WTO trong bối cảnh hiện nay và thúc đẩy sự ủng hộ của WTO đối với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Phó Thủ tướng khẳng định, WTO có vị trí đặc biệt quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, đồng thời đánh giá cao vai trò của hệ thống thương mại đa biên trong việc thúc đẩy hoạt động thương mại toàn cầu và khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực thực hiện đầy đủ các cam kết của Việt Nam với WTO.