(BĐT) - Ngày 5/7 tới, Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam (mã chứng khoán: VSA) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020.

Theo đó, Công ty dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 30%, trong đó mức chia cổ tức mỗi năm là 15%. Thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 15/7/2021.

Như vậy, với hơn 14 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi khoảng hơn 42 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Kết thúc quý I/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 325,26 tỷ đồng, tăng 78,71% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 10,6 tỷ đồng, tăng trưởng 165,75%.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 mới đây, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 958 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 24,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 7,6% và 33% so với thực hiện năm 2020. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 8%.

Như vậy, sau 3 tháng đầu năm 2021, Công ty đã hoàn thành 33,95% mục tiêu doanh thu năm và hoàn thành 42,74% mục tiêu lợi nhuận.