(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) được thoái vốn của Tập đoàn khỏi một số doanh nghiệp thủy điện.

Theo đó, VRG được phép thoái vốn cả lô theo phương thức thỏa thuận trực tiếp tại 5 công ty thủy điện gồm: Công ty CP Thủy điện Geruco Sông Công, Công ty CP VRG Bảo Lộc, Công ty CP VRG Đắk Nông, Công ty CP VRG Phú Yên và Công ty CP VGR Ngọc Linh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc thoái vốn theo lô nêu trên phải gắn với điều kiện giải tỏa nghĩa vụ bảo lãnh của Tập đoàn, chuyển nghĩa vụ trả nợ của Tập đoàn cho các công ty thủy điện.