Vốn ngân sách nhà nước thực hiện 10 tháng năm 2022 tăng mạnh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong tháng 10/2022, các bộ, ngành và địa phương tiếp tục tập trung triển khai, thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước.
Bộ Giao thông vận tải có số vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm đạt 35.125 tỷ đồng, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2021. Ảnh: Tường Lâm
Bộ Giao thông vận tải có số vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm đạt 35.125 tỷ đồng, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2021. Ảnh: Tường Lâm

Cụ thể, vốn thực hiện tháng 10/2022 ước đạt 53,6 nghìn tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2021, bao gồm: vốn Trung ương quản lý đạt gần 10 nghìn tỷ đồng, tăng 37,1%; vốn địa phương quản lý đạt 43,6 nghìn tỷ đồng, tăng 21,6%.

Tính chung 10 tháng năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 387,7 nghìn tỷ đồng, bằng 67,1% kế hoạch năm và tăng 20,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý ước đạt 69,4 nghìn tỷ đồng, bằng 62,3% kế hoạch năm và tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2021. Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 318,3 nghìn tỷ đồng, bằng 68,2% kế hoạch năm và tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong bức tranh chung, một số địa phương có số vốn thực hiện 10 tháng lớn là: TP. Hà Nội đạt 36.377 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước; TP. Hồ Chí Minh đạt 23.274 tỷ đồng, tăng 56,2%; TP. Hải Phòng đạt 12.498 tỷ đồng, tăng 19,6%…

Bộ Giao thông vận tải thực hiện được 35.125 tỷ đồng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, đạt 69,8% kế hoạch năm, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm trước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện được 3.890 tỷ đồng, tăng 32,9%. Ngược lại, Bộ Y tế mới thực hiện được 652 tỷ đồng, đạt 39,6% kế hoạch năm, giảm 60,1% so với cùng kỳ năm trước; Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện 651 tỷ đồng, đạt 45,4% kế hoạch năm, giảm 41,5%…

Chuyên đề