(BĐT) - UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa phê duyệt bổ sung Dự án Đầu tư phát triển đô thị tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc vào Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư đợt 2 năm 2018 của Tỉnh.

Dự án có địa điểm xây dựng tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường với diện tích 17,13 ha nhằm phát triển đô thị. Tổng mức đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật Dự án (chưa bao gồm giải phóng mặt bằng) khoảng 264,35 tỷ đồng.

Cũng tại quyết định này, UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục, điều kiện cần thiết về đăng tải Danh mục dự án sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư theo quy định để Tỉnh phê duyệt đối với 2 dự án khác. Đó là Dự án Đầu tư phát triển đô thị (khu đô thị cao cấp cho người nước ngoài) tại xã Thanh Trù, TP. Vĩnh Yên và Dự án Đầu tư phát triển đô thị (Khu đô thị và dịch vụ thương mại) tại thị trấn Thổ Tang và xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường.